Måla om träfasader

Ett trevligt och välmålat hus ger ett mycket bättre intryck både för dig själv och dina grannar. Om du har ett hus med en träfasad kan du måla om det