Målare vinnare på nya krav

Målare vinnare på nya krav

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram nya särskilda arbetsrättsliga villkor för målare. Det handlar om villkor avseende arbetstid, semester och lön.

När regioner, kommuner eller andra myndigheter skriver kontrakt med entreprenörer ska dessa villkor alltid tas med. Även underentreprenörer omfattas. Den myndighet som upphandlar ansvarar också för att villkoren verkligen efterlevs. Om det skulle visa sig att en entreprenör inte lever upp till villkoren för sina anställda kan kontraktet hävas.

Ett komplement till lagstiftning

Den här typen av arbetsrättsliga villkor är ett komplement till lagstiftningen. I det här fallet är det ett sätt att motverka oskäliga villkor och osund konkurrens.

Bakgrunden till Upphandlingsmyndighetens nya villkor för målare är att man upplevt att det finns risker att målare utnyttjas i arbetet. Det råder personalbrist i vissa delar av Sverige, vilket gjort att vissa entreprenörer inte efterlevt reglerna om arbetstid. En del har till och med tagit in utländsk arbetskraft som saknat tillstånd att arbeta i Sverige.