Målare varnas för nanopartiklar

Målare varnas för nanopartiklar

Nanopartiklar utgör ett stort hot mot målares hälsa. Vid slipningsarbete och sprutmålning riskerar målare att få i sig mängder med nanopartiklar om andningsmask respektive friskluftsmask inte används.

Nanopartiklar allt vanligare

Det blir allt vanligare att produkter innehåller nanopartiklar. Vi hittar dem i elektronik, däck, smink och kläder. Även byggmaterial och målarfärg innehåller i allt högre utsträckning nanopartiklar. Orsaken: nanopartiklarna gör materialet starkare och lättare. Dessutom blir det smutsavvisande.

Det finns både naturliga nanopartiklar och de som framställs på konstgjord väg. Titandioxid är ett exempel på konsgjorda nanopartiklar. Gemensamt för alla nanopartiklar är att de är mindre än 100 nanometer. Det är 800 gånger mindre än tjockleken av ett hårstrå!

Eftersom nanopartiklarna är så små följer de lätt med damm. Om man andas in dammet följer nanopartiklarna med ner i lungorna där de kan fastna i lungblåsorna och orsaka inflammation.

Hälsofarliga partiklar

De långsiktiga konsekvenserna är långt allvarligare än bara inflammation. Forskare har påvisat att nanopartiklar kan leda till cancer, astma, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar med mera. De kan även ta sig vidare in i kroppen och till exempel fastna i levern.

Målare som använder pensel och roller behöver inte oroa sig. Nanopartiklar frigörs nämligen inte i vätska. Det är när man slipar eller sprutmålar som man måste vara försiktig.