Fack kräver högre löner inför EU-valet

Fack kräver högre löner inför EU-valet

Mellan 23 och 26 maj är det EU-val – i Sverige är det 26 maj som gäller. Då ska 705 ledamöter väljas till nästa femårsmandat i Europaparlamentet. Europafacket (ETUC), som bland annat företräder målare, har lanserat en rad krav inför valet. Facket vill att sociala rättigheter, som är en av de europeiska pelarna, respekteras fullt ut. Hit hör rätt till hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, jämställdhet, rätt till utbildning och vidareutbildning samt tillgång till offentliga tjänster. Man vill även att EU ska lagstifta om för att göra det möjligt för fackföreningar och arbetsgivare att ingå kollektivavtal för högre löner.

Arbetsrätten inte lika reglerad ute i Europa

I Sverige är arbetsrätten redan starkt reglerad men så är det inte på alla håll ute i EU. Det är detta som ETUC nu vill ändra på. ETUC har även påpekat att skattesystemet måste bli mer rättvist för att undvika skatteflykt. Enligt företrädare från ETUC är detta ett extra viktigt val till Europaparlamentet.