Dyrare lim och färg

Dyrare lim och färg

Målare har börjat känna av en gradvis prishöjning av lim och färg. På grund av den svaga kronan och stigande råvarupriser har färg och lim blivit dyrare den senaste tiden. Lim- och spackeltillverkaren Bostik höjde sina priser med mellan 7 och 9 procent innan jul. Industrifärgsproducenten Tikkurila har sagt att de höjer sina priser på vissa färgmärken med 2 procent från och med april i år.

Osäker framtid

Det är svårt att säga hur länge prishöjningarna kommer att fortsätta. Akzo Nobels kommunikationschef bekräftar att stigande råvarupriser påverkat priserna. Det är samtidigt svårt att svara på hur länge råvarupriserna kan komma att stiga. Den svenska kronan som också påverkar priset på färg och lim fluktuerar över tid och förr eller senare stärks den igen. Exakt när det kommer att ske kan branschen bara sia om.